Latvijas Universitātes 79. Starptautiskā zinātniskā konference Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

PLENĀRSĒDE

LU aktuālās prioritārās zinātnes tēmas “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana Latvijā klimatu pārmaiņu kontekstā” plenārsēde
Vadītājs: prof. Oļģerts Nikodemus
Norises laiks: 2021. gada 29. marts plkst. 10.00

ĢZZF SĒŽU PROGRAMMAS

Sekciju sēdes:    

     ĢEOGRĀFIJA

Aerobiology, climate change and Covid-19
Vadītāji: vad. pētn. Olga Sozinova
Norises laiks: 2021. gada 29. janvāris plkst. 10.00

Cilvēka ģeogrāfija
Vadītājs: asoc. prof. Māris Bērziņš
Norises laiks: 2021. gada 1. februāris plkst. 9.00

Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes    
Vadītāja: prof. Agrita Briede
Norises laiks: 2021. gada 2. februāris plkst. 14.00

Dabaszinātņu didaktikas sekcija
Vadītāji: doc. Gunta Kalvāne
Norises laiks: 2021. gada 2. februāris plkst. 12.00-17.00

Daba: starpdisciplinārā perspektīva
Vadītāji: asoc. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF), doc. Artis Svece (LU VFF)
Norises laiks: 2021. gada 3. februāris plkst. 14.00

Ģeogrāfijas un vides izglītības sekcija
Vadītāji: doc. Gunta Kalvāne
Norises laiks: 2021. gada 4. februāris plkst. 15.00-18.00
                      2021. gada 11. februāris plkst. 15.00-18.00

Ģeomātika 
Vadītāji: doc. Aivars Markots, doc. Māris Nartišs
Norises laiks: 2021. gada 5. februāris plkst. 09.00-13.30

Aktuālie jautājumi augsnes izpētē
Vadītāji: asoc. prof. Raimonds Kasparinskis
Norises laiks: 2021. gada 12. februāris plkst. 10.00

Telpiskā plānošana un attīstība
Vadītāji: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatores Gunta Lukstiņa, Margarita Vološina
Norises laiks: 2021. gada 19. marts plkst. 9.30


     ĢEOLOĢIJA

Pirmskvartāra nogulumi, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats
Vadītāji: asoc. prof. Ģirts Stinkulis, prof. Ervīns Lukševičs
Norises laiks: 2021. gada 2. februāris plkst. 9.00-14.00

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Vadītāji: vad. pētn. Kristaps Lamsters, asoc. prof. Māris Krievāns
Norises laiks: 2021. gada 3. februāris plkst. 9.00-14.00

Lietišķā ģeoloģija
Vadītāji: doc. Jānis Karušs, doc. Aija Dēliņa
Norises laiks: 2021. gada 4. februāris plkst. 9.00-14.00


     VIDES ZINĀTNE

Ekosistēmas un ugunsgrēki
Vadītāji: asoc. prof. Normunds Stivriņš, doc. Inese Silamiķele
Norises laiks: 2021. gada 28. janvāris plkst. 9.00-13.30

Problēmas un risinājumi vides zinātnes pētījumos
Vadītājai: asoc. prof. Iveta Šteinberga, doc. Zanda Penēze
Norises laiks: 2021. gada 28. janvāris plkst. 14.00

Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā
Vadītāji: prof. Viesturs Melecis, asoc. prof. Gunta Spriņģe
Norises laiks: 2021. gada 4. februāris plkst. 14.00

Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība
Vadītāji: prof. Raimonds Ernšteins, Dr. Jānis Brizga
Norises laiks: 2020. gada 5. februāris plkst. 14.00

Atkritumu pārstrādes tehnoloģijas un izaicinājumi
Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš
Norises laiks: 2021. gada 12. marts plkst. 9.00

Meža ekoloģija un pārvaldība
Vadītāji: prof. Oļģerts Nikodemus, asoc. prof. Didzis Elferts
Norises laiks:  2020. gada 9. aprīlis plkst. 10.00


Vairāk par LU 79. Starptautisko zinātnisko konferenci