„Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana”

Doktorantūras skolā aicināti piedalīties doktoranti, maģistranti, kā arī citi interesenti, kuru pētnieciskais darbs vai intereses saistītas ar zemes resursu, vides problēmu, videi draudzīgu materiālu un tehnoloģisko risinājumu vai ilgtspējīgas attīstības izpēti.

Skolas tematikas ietvaros tiks aplūkoti gan vispārīgi jautājumi par zinātniskā darba veidošanu atbilstoši starptautiskām prasībām, rezultātu publicēšanu, autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām, gan specifiskas tēmas vides un zemes zinātņu ietvaros, īpašu vērību veltot Latvijas zemes un dabas resursu izpētes jomai.

vairāk - vietnē