Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas grafiks, kalendārs studijām ĢZZF 2017./2018. akad. gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.07.2017

Papilduzņemšana atsevišķās studiju programmās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē no 23. līdz 30. augustam

Nāc studēt pasauli!

Bakalaura studiju (pamatstudiju) programmā:
Ģeoloģija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Ģeogrāfija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.

Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 23. līdz 30. augustam LU ĢZZF, 224. telpā (Studentu infocentrā 2. stāvā) LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā (DAC) Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00;
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Reģistrācija ģeogrāfijas bakalaura studijām vienlaikus ar pieteikšanos, ģeoloģijas bakalaura studijām - 31. augustā un 1. septembrī no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmās:
Ģeogrāfija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Ģeoloģija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā;
Telpiskās attīstības plānošana - profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.

Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 23. līdz 30. augustam LU ĢZZF, 224. telpā (Studentu infocentrā 2. stāvā) LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā (DAC) Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00;
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Iestājpārbaudījumi - 31. augustā (ceturtdiena) plkst. 10:00.
Reģistrācija maģistra studijām pēc iestājpārbaudījuma.

 

Piesakoties studijām LU uzņemšanas turpināšanas laikā, vispirms jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR.

! Fakultātē Jelgavas ielā 1 reģistrācijas maksu samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti nav iespējams.

Reģistrācijas maksu var samaksāt:
1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
2) Kasē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē Aspazijas bulvārī 5;
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.
 
LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām.

! Reflektantiem, kuri ir jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

 

 

Uzņemšanas kārtība, kalendārs 2017./2018. ak.gadā:
Pamatstudijas (bakalaura studijas)
Augstākā līmeņa studijas (maģistra, profesionālā maģistra studijas)

Pamatstudiju studiju programmas un uzņemšanas prasības Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē:
Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs

Ģeogrāfija

Ģeoloģija

Vides zinātne 

Augstākā līmeņa studiju programmas un uzņemšanas prasības Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē:
Ģeogrāfija

Ģeoloģija

Vides zinātne

Telpiskās attīstības plānošana

  Ieskaties - Studijas Latvijas Universitātē - Tavu panākumu atslēga