Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšana bakalaura studijās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē '2018
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.07.2018

Kāpēc studēt Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē? Pēc laika, kas pavadīts, studējot šeit, atrašanās brīvā dabā izvēršas par jaunu pieredzi. Pēkšņi it kā zināmais iegūst jaunus apveidus – tu pazīsti iežus, pa kuriem ej, pazīsti augus pļavā, kurā atpūties, un aptuveni nojaut, kādus laikapstākļus nesīs mākoņi, ko redzi debesīs. Tu kļūsti dabas vieds un vēlies savās zināšanās dalīties ar draugiem. Tu lepojies ar to, ko jau zini, un kāro zināt vairāk! Mēs mācāmies saprast sevi, dabu, valsti, pasauli sistēmā un darām to modernā, skaistā Dabas mājā. Būt par ģeogrāfu, vides zinātnes speciālistu, ģeologu, teritorijas plānotāju – tas ir dzīvesveids. Mūsu absolventi saka – tā ir mūsdienīga, daudzpusīga, visaugstākajām prasībām atbilstoša un kvalitatīva izglītība, kas rosina domāt un redzēt plašāk. Piebiedrojies un kļūsti par savējo Ģeogrāfu mafijā!

         Nāc studēt pasauli bakalaura studiju jeb pamatstudiju programmās LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 2018./2019. akadēmiskajā gadā:
Ģeogrāfija
Ģeoloģija
Vides zinātne

Kā iesniegt pieteikumu studijām Latvijas Universitātē? - ieskaties skaidrojošajā grafikā!

 

 

Pieteikšanās bakalaura studiju programmām LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies portālā Latvija.lv no 25. jūnija līdz 10. jūlijam. Elektroniski reflektants varēs pieteikties pats, kā arī pieteikumu varēs aizpildīt cita persona. Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no  piedāvāto studiju programmu klāsta.
Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1.prioritāte jānorāda tā studiju programma, studiju forma un finansējums, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt.. Ievēro - nosakot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli - piemēram, norādot kā 1.prioritāti savā izraudzītajā programmā - studijas "Ģeogrāfijas", "Ģeoloģijas" vai "Vides zinātnes" studiju programmā LU!

Savukārt no 3. līdz 10. jūlijam reflektantam obligāti ir jāierodas LU, lai apstiprinātu savu elektronisko pieteikumu. Līdzi būs jāņem visi nepieciešamie dokumenti (vidējo izglītību apliecinošs dokuments, nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, personu apliecinošs dokuments, priekšrocību apliecinošs dokuments un reģistrācijas maksa 30 EUR). 

Pieteikties studijām, kā arī apstiprināt savu elektronisko pieteikumu varēs klātienē no 3. līdz 10. jūlijam - pirmkārt, LU galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00, otrkārt, LU filiālēs, kā arī citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos. 9. jūlijs ir brīvdiena - tad uzņemšanas punkti nestrādās.

Reģistrācija un studiju līguma noslēgšana notiks fakultātē, LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā - no 16. līdz 20. jūlijam.

 

Kur varēs strādāt absolvējot studijas? Darba iespējas -

Ģeogrāfijas studiju absolventiem
Darba iespējas ir valsts iestādēs un uzņēmumos – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, AS “Latvijas valsts meži”, Centrālajā statistikas pārvaldē, Valsts zemes dienestā, Latvijas lielo pilsētu un novadu attīstības un telpiskās plānošanas nodaļās. Daudzi ģeogrāfi veido veiksmīgu karjeru Latvijas lielākajos tūrisma, transporta un loģistikas, sakaru, enerģētikas uzņēmumos. Ģeogrāfi izveidoja lielāko privāto kartogrāfijas uzņēmumu Baltijā "Karšu izdevniecību Jāņa sēta”. Privātā sektora uzņēmumos, kuros nepieciešams organizēt un analizēt preču un pakalpojumu telpisko izplatību, ģeogrāfiem ir daudz lielākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem, nereti jau pieredzējušiem speciālistiem.

Ģeoloģijas studiju absolventiem
Latvijā nozīmīgi ir grunšu pētījumi būvniecības darbiem, pazemes ūdeņu un derīgo izrakteņu izpēte, tāpēc darba tirgus ģeoloģijā ir plašs un daudzveidīgs. Absolventi strādā privātfirmās, vairākas no kurām ir pašu veidotas un vadītas, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī LU – viņi ir gaidīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.

Vides zinātnes studiju absolventiem
Vides kvalitātes uzraudzība, kontrole un attīrīšana, antropogēno un dabisko procesu ietekme un norise, adaptācija nākotnē ir vides zinātnes studiju pamatā. Šie jautājumi tiek risināti būvējot jaunas rūpnīcas, attīrot piesārņotu vidi vai rūpējoties par ilgtspējīgu attīstību. Darba iespējas ir Eiropas Komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts vides dienests, Zemkopības ministrija, AS “Latvijas valsts meži”, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, privātās vides konsultatīvās firmas, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi, arī zinātniskais un pedagoģiskais darbs LU ir tikai daļa no iespējām.

Pieslēdzies panākumiem! – nāc studēt Latvijas Universitātē!