Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nāc studēt ĢEOLOĢIJU!
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017

KAS IR ĢEOLOĢIJA?
Zinātne par Zemes uzbūvi un vēsturi, citiem vārdiem „Zemes saprašanas” zinātne. Ja Tevi vilina romantiski pētījumi dabā, darbs modernās laboratorijās, dabas resursu meklēšana un pētījumi, miljardiem gadu senās Zemes vēstures izzināšana… pievienojies mums – kļūsti ģeologs!

Mente et Malleo - /Ar prātu un āmuru - sens ģeologu sauklis/

KĀ NOTIEK STUDIJAS?

Studiju veids: pilna laika klātiene – darba dienās studijas, brīvdienās studentu dzīve!
Studiju ilgums: kļūsi par bakalauru jau 3 gadu laikā
Iegūstamais diploms: Dabas zinātņu bakalaurs ģeoloģijā
Ieklikšķini arī te:
Plaša informācija par studijām Latvijas Universitātē.
Par fakultātes studentu dzīvi.
Seko fakultātes studentu dzīvei Facebook un Twitter vietnē.

KĀPĒC TEV JĀKĻŪST PAR ĢEOLOGU?
Ir vismaz pieci iemesli:
Pirmkārt. Noteikti esi dzirdējis, ka Latvijas izglītības prioritāte ir dabaszinātnes. Ģeoloģija ir viena no tām. Studē aktuāli!
Otrkārt.
Topošie ģeologi ne tikai sēž auditorijās, konspektē, zīmē slāņus, pētī iežus un fosīlijas, bet arī veic pētījumus dabā un dodas neaizmirstamos lauka kursos Latvijā, Igaunijā un Polijā, strādā laboratorijās. Papildus tam studenti piedalās zinātniskajos projektos un dodas ekspedīcijās gan Latvijā, gan ārzemēs. Ja patīk darbs pie datora, varēsi veidot ģeoloģiskos modeļus. Studē aizraujoši un moderni!
Treškārt. Ģeologi kopā ar ģeogrāfijas un vides zinātnes studentiem veido vienotu studentu saimi, kas līdzinās lielai ģimenei, kopā piedalās gadskārtējos fakultātes pasākumos, organizē tos un brauc Ģeorallijā: ar laivu pa kādu Latvijas upi, katru gadu izvēloties citu upi un maršrutu. Studē draudzīgi!
Ceturtkārt.
Valstu ekonomikas krīt un ceļas, bet bez ģeologiem neiztiks nekad, būvējot mājas un ceļus, izmantojot pazemes ūdeņus un pētot Zemes dzīļu resursus. Esi īpašs un pieprasīts!
Piektkārt. Zemes dzīles ir plašas, vēl aizvien noslēpumainas un nekad nebūs izpētītas līdz galam. Ik mirkli Tu uzzināsi, atklāsi un atradīsi kaut ko jaunu, nebijušu. Studē radoši!

KO PĒC TAM?
Kad bakalaura diploms kabatā, izvēlies – turpināt studijas maģistratūrā, vēlāk arī doktorantūrā, vai arī uzsākt darba gaitas.
Vairāki agrākie studenti ir izveidojuši savas ģeoloģiskās privātfirmas, citi aktīvi darbojas ESF un valsts finansētos pētniecības projektos, paši raksta projektus un „izcīna” naudu, darbojas izglītības, pētniecības, valsts pārvaldes jomās un citur.
Daļa studiju beidzēju strādā ar dokumentiem, citi ar kartēm, vēl citi ar urbi un grunts zondēm, mikroskopiem, modelēšanas programmām, analīžu iekārtām, nivelieriem u.c..
Daudzi LU ģeoloģijas studiju beidzēji ir studējuši ārzemēs, šobrīd ir sadarbība ar ārzemju partneriem Tartu, Insbrukas, Orhusas, Karadenizas un citās universitātēs. Citi pēc beigšanas strādā Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Viņu pieredze liecina, ka ģeologu izglītība Latvijā ir konkurētspējīga darba tirgū globālā mērogā. Ja vien vēlies, studijas un darbs ārvalstīs ir sasniedzams mērķis.
Un pats galvenais - tavs darbs nekad nebūs garlaicīgs!

CITI IEGUVUMI, STUDĒJOT ĢEOLOĢIJU:
ĢZZF studiju programmas ir integrētas – vairāki studiju kursi ir kopā ar ģeogrāfiem un vides zinātnes speciālistiem, tāpēc arī topošie ģeologi gūst iemaņas ģeodēzijā, kartogrāfijā, ĢIS, modelēšanas prasmes. Fakultātē ir jaunas laboratorijas ar mūsdienīgu aprīkojumu – tiek praktiski apgūtas pētījumu metodes. Ir zinoši pasniedzēji, daudzi gados jauni.

VĒL NEPĀRLIECINĀJĀM? BIJUŠO STUDENTU VIEDOKLIS:
Studējiet ģeoloģiju: iesaka studenti!
Andis Kalvāns, doktora grāda ģeoloģijā ieguvējs, Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājs
Uzsāku studijas ģeoloģijas studiju programmā 1997. gadā un drīz, reizē ar vairākiem kursa biedriem, sāku strādāt LU Ģeoloģijas institūtā. Darbs zinātnes jomā ir mans aicinājums, tāpēc pēc maģistra grāda iegūšanas turpinu studijas doktorantūrā, ko tagad īpaši veicina Eiropas Sociālā Fonda piešķirtā stipendija un augošais valsts finansējums zinātnei. Strādājot universitātē, ir patīkami vērot, kā tiek pilnveidota studiju materiālā bāze: viena pēc otras tiek remontētas auditorijas un laboratorijas un iegādātas jaunas laboratorijas iekārtas.
Inga Sevastjanova, LU ĢZZF ģeoloģijas bakaura studiju programmas absolvente, ieguvusi doktora grādu ģeoloģijā Londonas Universitātē, šobrīd ir pētniece DA Āzijas Pētījumu Grupā, Londonas Universitatē
Lēmums studēt ģeoloģiju manā dzīvē nāca pēkšņi un negaidīti, un ir bijuši visādi brīži, tomēr joprojām esmu pārliecināta, ka tas bija pareizs lēmums. LU Ģeoloģijas nodaļā esmu pavadījusi apmēram piecus gadus un šajā laikā tā man kļuva par otrajām mājām. Kas tik nav piedzīvots un pārdzīvots šo gadu laikā: tik daudz jaunu aizraujošu zināšanu gūts, tik daudzas vietas iepazītas lauka darbos, tik daudzi jauni draugi sastapti gan Latvijā, gan ārpus tās! Esiet aktīvi un iniciatīvas pilni, nāciet studēt ģeoloģiju un arī jūsu dzīve kļūs notikumiem un pārsteigumiem pilna, aizraujoša un pasakaini interesanta! Nebaidieties darīt kaut ko neparastu – tas atmaksājas!
Liene Spruženiece, ģeoloģijas maģistrante, turpinājusi ģeoloģijas studijas Oslo Universitātē, augstskolā Austrālijā
 „Tu redzi upes, kas plūst uz austrumiem. Un tad tu ieraugi kā viļņus paceļamies kalnus. Tie izslienas, lūzt un virzās uz rietumiem. Tie maina upju tecējumu par 180 grādiem. Tu paskaties pāri gleznotāja plecam un visi šie notikumi ainavā ir acīmredzami. Tu tos spēj saskatīt, ja pirms tam esi "lasījis" iežos." /John McPhee/
Ģeoloģija ir patiesi fascinējoša zinātne, kas iemāca atšifrēt miljoniem gadus senus notikumus pēc nemanāmām zīmēm mums visapkārt.
Manas studijas ģeoloģijas maģistra studiju programmā padarīja neaizmirstamas interesantās lekcijas un lauka kursi gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī pasniedzēji, kas par savu jomu stāsta ar patiesu aizrautību un vienmēr atrod laiku studentu jautājumiem, lai cik aizņemti arī nebūtu. Šeit uz mūžu iegūti draugi ar līdzīgām interesēm un dzīves filozofiju.
Studiju laikā izmantoju arī iespēju pusgadu pavadīt Oslo Universitātē kā apmaiņas studente, piedalīties paleontoloģiskā ekspedīcijā un daudzos pētnieciskos izbraukumos Latvijā, kā arī iesaistīties Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā Pamatiežu ģeoloģijas katedrā.
Augstu vērtēju šeit iegūtās zināšanas un pieredzi. Daudz kas atkarīgs no paša iniciatīvas, bet ģeoloģijas studijas Latvijas Universitātē atver durvis uz labām pasaules universitātēm vai aizraujošu karjeru dažādās ģeoloģijas jomās.
Artūrs Putniņš, 3-gadīgās ģeoloģijas bakalaura studiju programmas pirmā izlaiduma absolvents
Domāju, ka katrs no mums atceras savus bērnības lielos, un neatbildamos jautājumus: "Kas , Kāpēc un Kā?". Tieši pārdomas par lietu kārtību un norisēm dabā vidusskolas laikos lika apsvērt Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē piedāvātās studiju iespējas, tomēr lēmums par studiju programmas izvēli nebūt nenāca viegli. Izvēle par labu ģeoloģijai, ir bijis līdz šim izsvērtākais un ilgāk pārdomātais lēmums manā dzīvē. Taču esmu pilnībā pārliecināts - tas sevi ir pilnībā attaisnojis!
Ģeoloģijas studijas nav neskaitāmu stundu pavadīšana grāmatu kalnu priekšā. Tās ir unikālas auditorijās un laboratorijās iegūtas zināšanas, kas nostiprinātas aizraujošu izbraukumu un lauka kursu laikā Latvijā, kā arī ārpus tās robežām!
Ģeoloģija ir ne tikai iespēja kļūt par atzītu zinātnieku un pieprasītu speciālistu, tie ir arī jauni brāļi un māsas - Tavi studiju biedri! Nebaidies un uzdrošinies vairāk! Nāc studēt ģeoloģiju!
Ilze Vircava, doktora grāda ģeoloģijā ieguvēja, docente LLU
Ģeoloģijas studiju programmā studijas uzsāku 1998. gadā, kopš tā laika esmu izgājusi cauri visam studiju ciklam - bakalaura, maģistra un doktorantūras studijām ģeoloģijas nozarē. Atskatoties uz paveikto, varu secināt, ka studijas man ir devušas zināšanas, kuras varu izmantot savā ikdienas pedagoģiskajā darbā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un pētnieciskajā darbā, strādājot Lietišķās ģeoloģijas katedrā (LU), pieredzi, kas ļauj piedalīties ar pētījuma tēmu saistītos starptautiskos projektos.
Kopumā katru no studiju posmiem vērtēju atšķirīgi - Bakalaura studijas atceros kā jautru un draudzības pilnu laiku, apgūstot daudz jaunā un interesantā ģeoloģijas nozarē, atsaucīgus un studentus ieinteresējošus pasniedzējus; Maģistra studijas - studentu kopā būšanu pamazām nomaina patstāvīgs darbs, gan studējot literatūru, gan veicot lauka un kamerālos darbus, kura laikā tiek mēģināts rast risinājumu sākotnēji uzstādītajai problēmai; Doktorantūras studijas - tēlaini var salīdzināt ar pankūku cepšanu, kas ne vienmēr izdodas ar pirmo reizi, jo īpaši, ja iepriekš nav zināma recepte, tomēr gala rezultātā pankūkas sanāk kā nevienam. Ar to gribu teikt, ka noteikti ir vērts mēģināt - atrast un atklāt nezināmo, patstāvīgi iemācīties veikt un organizēt pētījumu, iegūt - nekur citur neiegūstamu dzīves pieredzi!