Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nāc studēt ĢEOGRĀFIJU!
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Pētījumi kvartārvides laboratorijā
Ģeodēzijas lauka kurss stacionārā “Lodes muiža”
Ģeogrāfu mafija
Studentu aktivitātes

KĀ NOTIEK STUDIJAS?
Bakalaura studijas

Studiju ilgums:
pilna laika klātienē (PLK) 3 gadi
nepilna laika neklātienē (NLN) 4 gadi
Iegūstamais diploms: Dabas zinātņu bakalaurs ģeogrāfijā

KO APGŪST ĢEOGRĀFI?
Bakalaura studijas ir pirmā pakāpe ģeogrāfa izglītības ieguvē. To laikā ir apgūti ģeogrāfijas, visu tās galveno apakšnozaru, piemēram, ģeomorfoloģijas, hidroloģijas, ainavu ģeogrāfijas, cilvēka ģeogrāfijas un ar ģeogrāfiju cieši saistīto zinātņu pamati.
Tādējādi pirmajos trijos ģeogrāfijas studiju gados (bakalaura) ir iegūtas zināšanas par galvenajām ģeogrāfiskajām likumsakarībām un sapratne par dabas un sabiedrības mijiedarbību raksturu, reģionu, ainavu veidošanos.
2/3 no studiju programmas ir obligātie kursi, kas jāapgūst ikvienam, bet 1/3 kursu studenti izvēlas sev vairāk interesējošā virzienā.

KĀDAS IR STUDIJAS?
Studiju process ir organizēts tā, lai laiks būtu izmantots maksimāli efektīvi un apgūstamie priekšmeti (t.s. studiju kursi) būtu izprasti pēc iespējas pilnīgāk un vispusīgāk, un ir izzinātas un iegūtas:
§     teorētiskās zināšanas,
§     praktiskās iemaņas laboratorijas darbos un lauka studijās,
§     studenti ir veikuši patstāvīgus pētījumus, rakstījuši referātus un savas idejas aizstāvējuši semināros un bakalaura darbos.
No nosauktajiem tieši daudzās lauka studijas ir būtiska atšķirība, kas ģeogrāfijas studiju programmu atšķir no citām specialitātēm un nostiprina teorētiskās zināšanas. Sekmīgākajiem studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no Eiropas augstskolām.

STUDIJU NODROŠINĀJUMS
LU ĢZZF ir vienīgā vieta Latvijā, kas nodrošina augstāko izglītību ģeogrāfijā. Programma ir veidota saskaņā ar starptautiskām mūsdienu prasībām augstākajā izglītībā, akreditēta uz maksimālo termiņu.
Ģeogrāfijas nodaļā ir 3 katedras: Dabas ģeogrāfijas,
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas, Cilvēka ģeogrāfijas.
ĢZZF dibināta 1944. gadā, uzkrāta pieredze un  attīstīta infrastruktūra. Studijas un pētījumus nodrošina tehniski mūsdienīgas laboratorijas: Ģeotelpiskās analīzes, Ģeogrāfisko informāciju sistēmu, Augsnes laboratorija, Vides procesu modelēšanas, Zemes zinātņu, kā arī karšu
bibliotēka un meteoroloģiskā stacija „Rīga-Universitāte”.
Pasniedzēji—vadošie Latvijas speciālisti ģeogrāfijā: 8 profesori, 4 asociētie profesori, 11 docenti, 3 lektori, kā arī pieaicināti pasniedzēji,  ārzemju vieslektori.

KĀDA IR STUDENTU DZĪVE? TRADĪCIJAS
LU ĢZZF ir tradīcijām bagātākā fakultāte visā Latvijā. Visus ĢZZF studentus vieno ciešās un nedalāmās Ģeogrāfu Mafijas saites. Studenti organizē un piedalās daudzos lielos pasākumos, piemēram, Ģeorallijā , kas ir 4 dienu laivu brauciens pa kādu no Latvijas upēm agrā pavasarī un vēlā rudenī. Nereti savu izturību nākas pierādīt visai ekstremālos apstākļos, no rīta pamostoties apsnigušā teltī.
Neatsveramas ir rūpes par sportisko garu, tādēļ savas sportiskās dotības Ģeogrāfu Mafija rudeņos pierāda sporta spēlēs lauka stacionārā un ģeogrāfu templī – Lodes Muižā.
Katru gadu ar fotokonkursu, filmu un dzejas vakariem, studentu konferenci un Ģeoballi tiek atzīmēta fakultātes dzimšanas diena. Viena no spēcīgākajām tradīcijām ir 1.kursa iesvētīšana Ģeogrāfu Mafijā, kad tiek pārbaudītas studentu prasmes, zināšanas un veiklība.
Visus fakultātes studentu vieno Ģeogrāfu Mafijas moto „Es miera dzīvi neatzīstu, kas laime ir to meklēšu”.

KĀDAS IESPĒJAS DOD ĢEOGRĀFA DIPLOMS?
Ar iegūto bakalaura diplomu Tev būs iespēja turpināt studijas ĢZZF maģistrantūrā Ģeogrāfijas, Vides zinātnes vai  arī Ģeoloģijas programmās. Ja Tava izvēle saistīsies ar vēlmi uzsākt darbu, tad ģeogrāfa bakalaura diploms noderēs, lai varētu strādāt kā ģeogrāfisko sistēmu speciālists, kartogrāfs valsts uzņēmumā (piemēram, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts zemes dienestā) vai arī privātajos uzņēmumos (piemēram, karšu izdevniecība Jāņa Sēta, mērniecības uzņēmums Metrum). Ģeogrāfijas zināšanas Tev ļaus kļūt par tūrisma nozares darbinieku. Ja Tevi interesē jautājumi, kas saistīti ar dabas aizsardzību, resursu novērtēšanu, prognozēm, kā arī sociālie jautājumi, tad ģeogrāfijas bakalaura kvalifikācija dos iespēju strādāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, vai arī reģionālās attīstības plānošanas jomā pašvaldībās.