Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Servisa tehniskais risinājums un kontakti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.01.2016

Servisa tehniskais risinājums

Datus servē UMN Mapserver6.4.x caur fast-cgi uz Apache web servera. Tas viss arī jums ir pieejams izmantojot MS4W instalācijas pakotnes, vai arī savas Linux instalācijas repozitoriju. WMS Pārlūka skripts izveidots balstoties uz OpenLayers.

Šī visa ir atvērtā koda programmatūra, kas balstas uz atvērtiem standartiem un bezmaksas licencēm. Bez WMS standarta nebūtu iespējama datu izmantošana tik daudzās un dažādās programmās.

Dati ir apstrādāi un sagatavoti izmantošanai servisā ar gdal utilities, kas ir neatsverams rīku komeplekts lieliem rastra apstrādes darbiem. Datu apstrādes automatizēšanai ir izmantota fakultātē izstrādātā funkciju kopa DMJA, kas prezentēta Latvijas Universitātes 67. zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcijā. Rastra dati tiek servēti no tiled GeoTIFF formāta mozaīkām, kuras saspiestas izmantojot JPEG kompresiju kvalitātē 91. Visiem datiem tiek izmantotas GeoTIFF formāta standarta piramīdas (.ovr), kas tieši tā pat saspiestas JPEG kvalitātē 91.

Mēs pateicamies LU ITD servisam un Jānim Korenevskim par atbalstu pārejot 2014. gada pavasarī uz jaunu VPS servera risinājumu LU datu centrā.

Kontakti

Pie LU ĢZZF WMS risinājumā atrodamajiem datiem, to digitizēšanas, telpiskās piesaistes, kvalitātes kontroles, metadatu ievākšanas un rezultātu sagatavošanas daudzu gadu gaitā ir strādājis ļoti liels skaits cilvēku gan ĢZZF paspārnē gan citās organizācijās.

Ikdienā ar datu servisa risinājumu, tā izveidi, papildināšanu un uzturēšanu strādā četri cilvēki no Ģeomorfoloģijas un Ģeomātikas katedras, Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorijas un Ģeotelpiskās analīzes laboratorijas.

Šo lapu, MapServer instalāciju, Karšu pārlūku un servisā pieejamos datus WMS servēšanai 2009. gada maijā sagatavoja Jānis Jātnieks. Ja jūs interesē izmantotie tehniskie risinājumi, datu formāti un to parametri, vai tehniskās iespējas/ierobežojumi saistībā ar WMS servisu un jūsu izvēlēto ĢIS programmatūru, jūs varat ar mani sazināties rakstot uz epastu.

Ja jūs vēlaties kātienē praktiski izmēģināt servisa iespējas, pakonsultēties par populārākajām ikdienā sastaptajām servisa darbībās īpatnībām, jūs varat vērsties LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centā 208. telpā Ģeotelpiskās analīzes laboratorijā pie Laumas Gustiņas vai 207.telpā pie Agņa Reča.

Pie sadarbības ar partneriem, datu piegādātājiem, citām LU struktūrvienībām un kontaktu veidošanas ilgstoši strādā Aivars Markots.