STUDĒ PASAULI LU ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTĒ!


Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās
5. - 18. jūlijs
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv

 

Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās
Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19
Pieteikties: 5. - 18. jūlijs plkst. 16.00
Apstiprināt: 12. - 18. jūlijs


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās
LU Akadēmiskā centra Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 223. auditorija

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā:
25. jūlijs 09.00 - 13.00 
26. jūlijs
13.00 - 16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā:
27. jūlijs 09.00 - 13.00
28. jūlijs 13.00 - 17.00
29. jūlijs 09.00 - 12.00

Reģistrēties studijām pretendents var ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

no 4. līdz 8. jūlijam Ārpuskonkursa reģistrācija
no 4. līdz 15. jūlijam Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) luis.lv
no 4. līdz 15. jūlijam Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu lu.lv

  1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
  2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
 

Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās no 4. līdz 15. jūlijam (no 4. līdz 8. jūlijam - ārpuskonkursa reģistrācijai).
Vairāk informācijas.
LU Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 224. telpa, Studentu informācijas centrs
   (Aicinām izmantot elektroniskos pieteikuma iesniegšanas veidus!)

4. jūlijs 10.00–13.00
5. jūlijs 14.00–17.00
6. jūlijs 10.00–13.00
7. jūlijs 14.00–17.00
8. jūlijs 10.00–13.00

11. jūlijs 10.00–13.00
12. jūlijs 14.00–17.00
13. jūlijs 10.00–13.00
14. jūlijs 14.00–17.00
15. jūlijs 10.00–13.00

 


Iestājpārbaudījums

Telpiskās attīstības plānošana - 19. jūlijā plkst. 09.00, 324. telpā 
Vides zinātne - 19. jūlijā plkst. 13.00, 301. telpā 
Ģeogrāfija - 20. jūlijā plkst. 10.00, tiešsaistē
Ģeoloģija - 20. jūlijā plkst. 10.00, tiešsaistē

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās
Notiks pēc iestājpārbaudījuma luis.lv.

Vides zinātne - 19. jūlijā
Telpiskās attīstības plānošana - 19. jūlijā 
Ģeogrāfija, Ģeoloģija - 20. jūlijā

 


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
LU Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 224. telpa, Studentu informācijas centrs
   (Aicinām izmantot elektroniskos reģistrācijas veidus!)

Ārpuskonkursa reģistrācija: no 11. līdz 22. jūlijam
Vispārējā reģistrācija: no 20. līdz 22. jūlijam

11. jūlijs 10.00–13.00
12. jūlijs 14.00–17.00
13. jūlijs 10.00–13.00
14. jūlijs 14.00–17.00
15. jūlijs 10.00–13.00

20. jūlijs 10.00–13.00
21. jūlijs 14.00–17.00
22. jūlijs 10.00–13.00
 


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām ĢZZF doktorantūrā studiju programmā "Dabaszinātnes":
no 2022. gada 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

Pieteikšanās elektroniski studijām ĢZZF doktorantūrā:
Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai e-pastā: ilze.danusevica@lu.lv.

Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


Jau no pirmajām studiju dienām izjutu ģeogrāfu stipro kopības garu. Fakultātē nedalījāmies pa studiju programmām vai kursiem, jo visi bijām kā viena liela ģimene un studiju procesā viens otram palīdzējām. Ļoti patika lielais praktisko nodarbību īpatsvars - daudz devāmies dabā lauka studiju kursos jeb fakultātes solos iegūtās zināšanas zināšanas pielietojām praksē. Pasniedzēji tiešam mīl savu darbu, dara to ar aizrautību un labprāt nodod savas zināšanas studentiem. Studiju laikā mans skatījums uz dabu un planētu, kurā dzīvojam ļoti mainījās - iemīlēju atrašanos dabā nekomfortablos apstākļos, vairāk izpratu Zemes likumsakarības un sistēmas - hidrogrāfija, atmosfēra un citas, kas savieno visus planētas iedzīvotājus nepārraujamā tīklā. Un to, kā mēs ikdienā ietekmējam katru no šīm sistēmām. Radās arī lielāka vides apziņa. Studiju laiks "ģeogrāfos" joprojām manā atmiņā ir palicis kā aizraujošs, intensīvs un dažādu piedzīvojumu pārpildīts!

LU ĢZZF absolvente Elīna Skore
Izglītība: Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā

Studijas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē palīdz labāk izprast, kas notiek mainīgajā pasaulē, ļauj saredzēt kopsakarības un tās analizēt, tāpēc var teikt, ka tās ir tiem, kas grib atklāt sevi un pasauli. Iegūtās zināšanas par Zemi, dabu un tautu paver plašas karjeras iespējas. Fakultātes studenti un absolventi sevi smejot dēvē par „ģeogrāfu mafiju”, jo šo studiju biedrus var sastapt daudzās nozarēs un piederība šai jomai veido ciešas saites. Rekomendēju tvert studijas "ģeogrāfos" kā iespēju padziļinātāk izprast apstākļu un procesu kopsakarības, skatīt dažādu lietu būtību. Tas ļauj uztrenēt erudīciju, kas pēcāk ļauj ģeogrāfam daudz kur darboties. Tas turpmāk dzīvē dod iespēju kolosāli orientēties informācijā, to analizēt, ģeneralizēt un sintezēt, kas ir ļoti būtiska vērtība.

LU ĢZZF absolvents Andis Kublačovs
Doktora grāda pretendents ģeogrāfijā

 


 

     Par LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

Pētniecības izcilībā balstītas studijas
Studijas par Latvijas zemi, dabu, tautu un starptautiski nozīmīgām ģeotelpiskām cilvēka – vides sistēmām, to izpēti, risinājumiem un izmantojamajām tehnoloģijām. Topošie dabaszinātņu speciālisti dodas lauka studiju darbos, izziņas pārgājienos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Globāli orientēts un lokāli patriotisks students
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sniedz izaugsmes platformu, kura nodrošina un vairo sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos un veicina izpratni par dabas kapitālu, piedāvājot inovatīvus risinājumus dabas un kultūrsociālās daudzveidības un vides saglabāšanā.

Darba tirgū augstu novērtēts studiju saturs
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir vienīgā institūcija Latvijā, kur tiek sagatavoti speciālisti ģeogrāfijā, ģeoloģijā, telpiskās attīstības plānošanā. Te tiek sagatavoti darbinieki teritoriju un vides pārvaldības institūcijām, pašvaldībām, privātuzņēmumiem, kas darbojas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un kartogrāfijas, teritoriju attīstības plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības, ģeoloģiskās izpētes jomās.

Kritiskā domāšana
Ģeogrāfija palīdz labāk izprast mūsu strauji mainīgo pasauli. Kritiskā domāšana, dabas un sociālo procesu attīstības likumsakarību izpratne ir neatņemama ģeogrāfijas studiju sastāvdaļa.

Ģeogrāfu mafijas kopiena
Ģeogrāfija ir dzīvesveids. Visus esošos un bijušos fakultātes studentus vieno “ģeogrāfu mafijas” draudzības saites un sauklis – “Es miera dzīvi neatzīstu, kas laime ir - to meklēju!”. Studiju laikā rodas “neredzamais atbalsta tīkls”, kas noderīgs visai dzīvei. Mūsu visgaidītākais pasākums ir leģendām apvīts laivu brauciens - ģeorallijs.

Augsti kvalificēts, kompetents, studentiem draudzīgs uz izcilību orientēts akadēmiskais personāls
Iespēja dažāda studiju līmeņa studentiem iesaistīties pētniecībā, arī nacionāla un starptautiska mēroga pētniecisko projektu izpildē.

Kvalitatīva studiju infrastruktūra, resursi un vide mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai
Moderna studiju vide un starptautiskas sadarbības iespējas studiju laikā.