STUDĒ LU ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTĒ!


 

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību visos trīs studiju līmeņos - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Fakultāte nodrošina arī profesionālo apmācību ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja studiju programmā un telpiskās attīstības plānošanas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā.

Pēc svarīgākajiem zinātniskās darbības indikatoriem LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir nozīmīgākā zinātniski pētnieciskā iestāde ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā un arī viena no vadošajām Baltijā un Eiropā. Mūsu absolventi šajās nozarēs ir pieprasīti darba tirgū valsts institūcijās un privātajos uzņēmumos.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē turpinās uzņemšana
BAKALAURA studiju programmās:
Ģeogrāfija → pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)
Ģeoloģija →  pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)
Ģeoinformātika → (licencēšanas procesā!) pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiks no 28. jūlija līdz 31. augustam.

Klātienē pieteikšanās studijām un dokumentu pieņemšana notiks 30. augustā un 1. septembrī plkst. 10.00-13.00, 31. augustā plkst. 14.00-17.00, Jelgavas ielā 1, 224. telpā, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā.

Reģistrācija klātienē studijām notiks 3. septembrī plkst. 10.00-14.00, Jelgavas ielā 1, 224. telpā. Reģistrēties studijām un parakstīt studiju līgumu būs iespēja arī elektroniski.

vairāk informācijas par uzņemšanu BAKALAURA STUDIJĀS

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē turpinās uzņemšana
MAĢISTRA studiju programmās:
Ģeogrāfija →
pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)
Ģeoloģija → pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)
Vides zinātne → pilna laika klātiene (ir budžeta vietas)
Telpiskās attīstības plānošana → pilna laika klātiene (maksas grupa)

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiks no 28. jūlija līdz 31. augustam.

Klātienē pieteikšanās studijām un dokumentu pieņemšana notiks 30. augustā un 1. septembrī plkst. 10.00-13.00, 31. augustā plkst. 14.00-17.00, Jelgavas ielā 1, 224. telpā, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā.

Iestājpārrunas notiks 2. septembrī attālināti Zoom platformā:
Ģeogrāfijas MSP - plkst. 13.00;
Ģeoloģijas MSP - plkst. 15.00;
Vides zinātnes MSP - plkst. 11.00;
Telpiskās attīstības plānošanas PMSP - plkst. 9.00.

Reģistrācija klātienē studijām notiks 3. septembrī plkst. 10.00-14.00, Jelgavas ielā 1, 224. telpā. Reģistrēties studijām un parakstīt studiju līgumu būs iespēja arī elektroniski.

vairāk informācijas par uzņemšanu MAĢISTRA STUDIJĀS

Pieteikšanās klātienē studijām ĢZZF doktorantūrā studiju programmā "Dabaszinātnes":

23. 08. - 3. 09. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām ĢZZF doktorantūrā:

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


INFORMĀCIJA PAR 2021. / 2022. AKADĒMISKĀ GADA UZŅEMŠANU