Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pamatiežu ģeoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Baltijas 8. starptautiskās stratigrāfijas konferences lauka ekskursija: Liepas māla karjerā
Devona perioda fosīliju izrakumu ekspedīcija Klūnu atsegumā
Devona perioda fosīliju izrakumu ekspedīcija Langsēdes atsegumā
Sienas attīrīšana Langsēdē
Atrastās devona zivju fosīlijas – pagaidām vēl dabīga saguluma apstākļos
Andomas kalns Oņegas ezera krastā (Krievija) – devona nogulumiežu un fosīliju pētījumi, vairāku gadu garumā sadarbojoties Latvijas Universitātes, Sankt-Pēterburgas Universitātes un Siktivkaras Universitātes pētniekiem un studentiem
Andomas kalns – atseguma sienas attīrīšana
Andomas kalns – seno fosīliju meklēšana un atradumi
Andomas kalns – sadzīves ainas nometnē Oņegas ezera krastā
Andomas kalns – jaunās ģeoloģes spēj visu!

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
Katedras vadītājs: asociētais profesors, Dr.ģeol. Ģirts Stinkulis
E-pasts: girts.stinkulis@lu.lv

Pamatiežu ģeoloģijas katedras akadēmiskais personāls: profesors Ervīns Lukševičs, asociētais profesors Ģirts Stinkulis, vadošā pētniece Vija Hodireva, pasniedzēja Angelīna Zabele.

Pamatiežu ģeoloģijas katedra ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Ģeoloģijas nodaļas akadēmiskā struktūrvienība, kas nodrošina pētniecību un studiju darbu pamatiežu ģeoloģijā un ar to saistītajos virzienos – mineraloģija, petrogrāfija, sedimentoloģija, paleontoloģija un stratigrāfija.

Zinātniskās pētniecības virzieni:

 • Baltijas pamatiežu ģeoloģija
 • Mineraloģija
 • Paleontoloģija un stratigrāfija
 • Sedimentoloģija
 • Struktūrģeoloģija

Līdzdalība profesionālajās apvienībās: 

Starptautiskās:

 • Baltijas Stratigrāfijas asociācija (E. Lukševičs – vicepriekšsēdētājs)
 • INQUA Peribaltijas darba grupa un Baltijas kvartāra draugu apvienība (T. Saks)
 • Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) Devona stratigrāfijas apakškomisija (E. Lukševičs –korespondējošais loceklis)
 • Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģijas zinātņu vēstures komisija (INHIGEO) (E. Lukševičs – īstenais loceklis)
 • Starptautiskā sedimentologu asociācija (IAS) (Ģ. Stinkulis)
 • Paleontoloģijas asociācija (Londona) (E. Lukševičs)
 • Krievijas paleontoloģijas biedrība (E. Lukševičs)

Nacionālās:

 • Latvijas Zinātņu akadēmija (E. Lukševičs – korespondējošais loceklis)
 • Latvijas ģeologu savienība (V. Hodireva, E. Lukševičs, Ģ. Stinkulis)
 • Latvijas muzeju asociācija (V. Hodireva)
 • Latvijas Stratigrāfijas komisija (E. Lukševičs – priekšsēdētājs, M. Rudzītis, Ģ. Stinkulis, A. Zabele - sekretāre)
 • Latvijas Universitātes Rakstu Zemes un vides zinātņu sērija (E. Lukševičs, redakcijas kolēģijas loceklis)
 • Latvijas zinātņu vēstures asociācija (V. Hodireva)

Starptautiskās sadarbības projekti

 • Baltijas devona baseina tektoniskā un sedimentācijas vēsture – saikne ar Skandināvijas un Vācijas-Polijas kaledonīdiem (Tectonic and sedimentologic history of the Devonian Baltic Basin – Relation to Scandinavian Caledonides and German-Polish Caledonides). Zviedrijas un Baltijas valstu kopprojekts (2002.-2005.)
 • Viduspaleozoja mugurkaulnieku bioģeogrāfija, paleoģeogrāfijas un klimats (Middle Palaeozoic vertebrate biogeography, palaeogeography, and climates). IUGS IGCP 491. projekts (2003.-2006.)
 • Krievijas ZA Komi Zinātniskā centra Ģeoloģijas institūta, Latvijas Universitātes un Upsalas Universitātes projekts “Vēlā devona mugurkaulnieki un primitīvā tetrapoda pirmatklājums Dienvidu Timānā” (2009.-2012.)
 • CNRS (Francija) un Krievijas ZA projekts „Origin, ecology, and environment of the earliest tetrapods from the Upper Devonian (Frasnian) and palaeogeography in the eastern Old Red Sandstone continent” (2008.-2010.)
 • Klimata izmaiņas un biodaudzveidības modeļi vidējā paleozojā (agrais devons līdz vēlais karbons) (Climate change and biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic (Early Devonian to Late Carboniferous)), IUGS IGCP 596. projekts (2011.-2014.)

Katedras zinātniskie kontakti 

 • Prof. Per E. Ahlberg, Dr. Henning Blom, Upsalas Universitāte, Zviedrija
 • Dr. Pāvels Beznosovs, Ģeoloģijas institūts, Komi zinātniskais centrs, Krievijas ZA, Siktivkara
 • Dr. Alain Blieck, Lilles Universitāte, Francija
 • Dr. Jennifer Clack, Kembridžas Universitāte, Lielbritānija
 • Dr. Edward Daeschler, Pensilvānijas akadēmija, ASV
 • Prof. Harald Dill, Hannoveras Federālais ģeozinātņu un dabas resursu institūts, Vācija
 • Prof. David Elliott, Ziemeļarizonas Universitāte, ASV
 • Prof. Michal Ginter, Varšavas Universitāte, Polija
 • Prof. Algimantas Grigelis, Dr. Živile Žigaite, Viļņas Universitāte, Lietuva
 • Dr. Aleksandrs Ivanovs, Sankt-Pēterburgas Universitāte, Krievija
 • Prof. Phylip Janvier, Dr. Daniel Goujet, Nacionālais Dabaszinātniskais muzejs, Parīze, Francija
 • Prof. Dimitri Kaljo, Dr. Anne Kleesment, Dr. Elga Mark-Kurik, Dr. Tiiu Märss, Ģeoloģijas institūts, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte
 • Prof. Kalle Kirsimäe, prof. Tõnu Meidla, Dr. Leho Ainsaar, Ģeoloģijas institūts, Tartu Universitāte, Igaunija
 • Dr. Oļegs Lebedevs, Dr. Olga Afanasjeva, Krievijas ZA Paleontoloģijas institūts un muzejs, Maskava
 • Dr. Piret Plink-Björklund, Dr. Lennart Björklund, Gēteborgas Universitāte, Zviedrija
 • Dr. Jonas Satkunas, Lietuvas Ģeologijas dienests, Viļņa
 • Prof. Krister Sundblad, Dr. Jeremy Woodard, Turku Universitāte, Somija
 • Dr. Thomas Suttner, Grācas Universitāte, Austrija
 • Dr. Valentina Talimaa, Lietuvas ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts
 • Prof. Gavin Young, Austrālijas Universitāte

Ar citiem katedras darbinieku pētnieciskā un studiju darba rezultātiem var iepazīt kopējā Ģeoloģijas nodaļas sasniegumu sarakstā