Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietišķās ģeoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Lauka darbi Lodes karjerā ar ģeoradaru „Zond 12e"
Trasēšanas eksperiments Skaistkalnes apkārtnē pētot Iecavas un Mēmeles upju hidraulisko saistību. Marķējošās krāsvielas ievadīšana Iecavas upē.

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
Katedras vadītāja: docente, Dr.ģeol. Aija Dēliņa
E-pasts: aija.delina@lu.lv

Lietišķās ģeoloģijas katedras akadēmiskais personāls: docente Aija Dēliņa, profesors Valdis Segliņš, docents Jānis Karušs. Lietišķās ģeoloģijas pētījumu jomā aktīvi darbojas arī docents Māris Krievāns, pētniece Agnese Kukela.  

Lietišķās ģeoloģijas katedra ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas akadēmiskā struktūrvienība, kas nodrošina pētniecību un studiju darbu lietišķajā ģeoloģijā un ar to saistītajos ģeoloģijas zinātnes virzienos. Katedras darbinieki cieši sadarbojas ar  LU ĢZZF Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centru dažādu projektu un pētījumu realizācijā.

Zinātniskās pētniecības virzieni: 

 • Hidroģeoloģija
 • Inženieģeoloģija
 • Ģeofizikālo pētījumu metodes, t. sk. pētījumi ar ģeoradaru
 • Derīgo izrakteņu ģeoloģija
 • Ģeoarheoloģija
 • Ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā modelēšana

Pētījumi lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē strauji attīstās pēdējos gados. Par to liecina disertācijas, kas aizstāvētas šajā nozarē kopš 2007. gada, kā arī katedras personāla piedalīšanās nozīmīgos pētniecības projektos:

 • 2009-2012 ESF projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” (A. Dēliņa, A. Babre, K. Popovs)
 • 2010-2013 Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” Projekts Nr. 1 „Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem” (V. Segliņš)
 • 2010-2013 LIFE08 NAT/LV/000449 projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" http://www.purvi.lv/
 • 2014 – pašlaik ERAF projekts „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana” Nr.2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007  http://www.geovip.lu.lv/
 • 2014 – pašlaik Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu izpēte" http://vpp-evident.lv/index.php/lv/

Citus katedras darbinieku pētnieciskā un studiju darba rezultātus var iepazīt kopējā Ģeoloģijas nodaļas sasniegumu sarakstā