Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017

009. telpa (-1. stāvā, pagrabstāvā)
Adrese: Jelgavas iela 1-009, Rīga LV 1004
Laboratorijas vadītājs: docents, Dr.ģeol. Māris Krievāns
E-pasts: maris.krievans@lu.lv

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorijas darbības mērķis ir dot iespēju apgūt studējošiem praktiskās grunts pētījumu metodes laboratorijā, iegūt pieredzi grunts sastāva noteikšanā un tās īpašību testēšanā, kā arī veikt zinātniskos pētījumus inženierģeoloģijas un gruntszinātnes jomā.

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorijā ir pieejamas iekārtas, ar kuru palīdzību var noteikt grunts mehānisko sastāvu (spēkā esošiem standartiem atbilstošs sietu komplekts ar automātisku darbināšanas ierīci), grunts fizikālās īpašības (žāvējamās krāsnis, mērinstrumenti u.c.), kā arī plašu mehānisko īpašību spektru (odometri, tiešās bīdes iekārta u.c. instrumenti). Pārbaudēs tiek izmantoti gan studentu pašu iegūtie paraugi, gan arī laboratorijas kolekcijā esošie paraugi.

Strādājot laboratorijā, studenti apgūst grunts paraugu testēšanas iemaņas, sākot no paraugu izvēles un sagatavošanas līdz pat datu apstrādei, analīzei un interpretācijai. Studenti apgūst prasmes paraugu sagatavošanā testēšanai un novērtēšanā, veic pārbaudes ar paraugiem, nolasa mērījumus, veic iegūto datu apstrādi un interpretāciju. Studenti darbā izmanto gan dažādos literatūras avotos publicētās metodes (ir pieejama plaša bibliotēka), kā arī dažādas standartizētas metodes, kuras ir reglamentētas būvniecības jomā un kuras apraksta Eiropas Savienībā pieņemto standartu kopums (standarti ir pieejami laboratorijā).

Praktiskie darbi laboratorijā tiek veikti dažādu kursu ietvaros, tai skaitā „Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā”, „Inženierģeoloģija”, „Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodes”, „Grunts mehānika”, „Grunšu tipi un īpašības” un citu kursu ietvaros. Laboratorijas un praktiskie darbi tiek nodrošināti ģeoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmās.

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti un citām organizācijām un pētnieciskām iestādēm Latvijā un ārpus tās.

Laboratorijas tehniskā bāze tiek nepārtraukti papildināta un pilnveidota, bet sadarbība ar citām laboratorijām un organizācijām ļauj izmantot grunts testēšanā arī tādas metodes, kuru realizēšanā ir nepieciešamas iekārtas, kas laboratorijā vēl nav pieejamas. Ar katru gadu pieaug studentu ieinteresētība inženierģeoloģiskajos pētījumos, kā rezultātā arī tiek veikts vairāk pētījumu un sagatavotas zinātniskās publikācijas, tēzes un prezentācijas.