Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
No kreisās: zin. asist.Inga Retiķe, zin. asist. Jānis Bikše, doc.Aija Dēliņa, vad. pētnieks Tomas Saks, doc. Gunta Kalvāne, pētnieks Konrāds Popovs, vad. pētnieks Andis Kalvāns. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

328. telpa
Adrese:
Jelgavas iela 1-328, Rīga LV 1004
Centra mājas lapa:  www.gprm.lu.lv
Centra vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.ģeol. Andis Kalvāns
Vadošais pētnieks, Dr.ģeol. Tomas Saks
Projektu koordinatore, pētniece, Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne
Pētnieks Konrāds Popovs
Pētniece Alise Babre
Zinātniskais asistents Jānis Jātnieks
Zinātniskais asistents Jānis Bikše
Zinātniskā asistente Inga Retiķe


Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība. Centrs ir izveidots 2012. gadā balstoties uz ESF projekta "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" zinātniskās grupas bāzes. 
Centra darbības virziens ir īstenot kompleksus, starpdisciplinārus zinātniska un praktiska rakstura pētījumus dažādās ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas, jomās.