Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģisko procesu fizikālie modeļi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.02.2016
Sedimentācijas procesu fizikālais modelis („akvārijs”)
Sedimentācijas procesu fizikālais modelis („akvārijs”)
Sedimentācijas procesu fizikālais modelis („akvārijs”)
Uzbīdījumu un krokojumu joslu simulācijas fizikālais modelis
Uzbīdījumu un krokojumu joslu simulācijas fizikālais modelis

Ģeoloģisko procesu fizikālie modeļi noder gan studiju kursos (šobrīd „Sedimentācijas procesi un vide” un „Struktūrģeoloģija”), gan studentu patstāvīgajos pētījumos.

Sedimentācijas procesu fizikālo modeli studenti ir iesākuši saukt par „akvāriju” sakarā ar to, ka caur šī modeļa caurspīdīgajām sienām var novērot visus procesus, kas notiek tā iekšpusē. Ar šīs ierīces palīdzību var modelēt un pētīt sanešu plūsmas straumju ietekmē, raksturot un mērīt šo procesu rezultātā izveidotās gultnes reljefa formas. Šajā modelī ir „peldināti” pat seno devona zivju bruņu plātņu poliestera modeļi, lai noskaidrotu, kādos apstākļos šādas plātnes ir izgulsnējušās 370 miljonu gadu senās jūrās.

Uzbīdījumu un krokojumu joslu simulācijas fizikālais modelis ir liels galds, pa kuru pārvietojas ar elektromotoru darbināms „rullis”. Šis modelis ļauj pētīt, kā notiek uzbīdījumu un kroku joslu veidošanās, kādi fizikālie priekšnoteikumi (iežu sastāvs, deformācijas ātrums vai citi) šajos procesos ir svarīgākie. Modelis ļauj izprast tādu daudz lielāku objektu kā kalnu veidošanās procesus.