Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras Tālizpētes un kartogrāfijas laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2017

Adrese: Jelgavas iela 1, 208. telpa, Rīga
Pasta adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
Telefons: 67033931
E-pasts: Aivars.Markots@lu.lv
Vadītājs: docents, Dr.ģeol. Aivars Markots  

Tālizpētes un kartogrāfijas laboratorijas darbības mērķis ir nodrošināt tālizpētes un kartogrāfijas metožu apgūšanu un izmantošanu studiju procesā un pētniecības darbā. Laboratorija konsultē tālizpētes un digitālās kartogrāfijas metožu pielietošanā, kā arī uztur un aktualizē tālizpētes un kartogrāfiskā materiāla fondu studiju un pētniecības vajadzībām.