Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Karšu pārlūks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.01.2016

Karšu pārlūks ir apjomīgs Latvijas ģeotelpisko datu servisus uzturošais serveris un programmnodrošinājums, kas LU darbiniekiem un studentiem ļauj pilnvērtīgi izmantot daudzveidīgus Latvijas datus kā resursu saviem studiju un pētniecības darbiem.

Karšu pārlūkā iekļauti telpiskie dati par gandrīz 100 gadu ilgu vēsturi, kur pietiekoši detāli katrs var iepazīties ar ģeogrāfiskās vides (dabas un cilvēka veidoto struktūru) izmaiņām, kas atspoguļojas gan kartēs, gan ortofotokartēs. Tāpat pieejamas dažādu tematisko karšu un arī satelītuzņēmumu mozaīkas. Tādejādi tas ir vispilnīgākais karšu Pārlūks Latvijā!

Piedāvātais ģeotelpisko datu serviss tehniski padara iespējamu to, ka no pieejamajiem materiāliem iedvesmu un bāzi tālākiem pētījumiem gūst studenti un mācībspēki visā Universitātē, tādējādi neatstājot šo privilēģiju tikai ĢZZF izmantoto komerciālo ĢIS produktu lietotāju rokās.

Karšu pārlūks nodrošina arī saudzējošāku nākotni pieejamajiem karšu bibliotēku unikālajiem oriģināliem un sniedz lietotājiem agrāk nepieredzētu brīvību laikā, telpā un tehniskajā lietojumā.

Uzzini vairāk: www.geo.lu.lv/kartes! Karšu pārlūks gan pieejams tikai no LU datoriem. Gribi izmantot – nāc studēt vai strādāt!