Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras Ģeotelpiskās analīzes laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2017

Adrese: Jelgavas 1, 212. telpa, Rīga
Pasta adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
Vadītāja: pētniece, M.ģeogr. Lauma Gustiņa
E-pasts: Lauma.Gustina@lu.lv

Laboratorija nodrošina praktisko darbu veikšanu ĢIS, kartogrāfijas, ģeomorfoloģijas, teritorijas plānošanas un citos studiju kursos. Tajā iespējams apgūt iemaņas darbā ar ArcView ĢIS programmām un datu statistiskās apstrādes programmu StereoNet. Laboratorija tiek izmantota arī kursa un diplomdarbu izstrādāšanai un pētniecības darbā.