Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ainavas un kultūrģeogrāfija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.04.2018

Ainavas un kultūrģeogrāfija (A. Zariņa, R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, L. Gustiņa)

  • Kultūrainavas un to veidošanās
  • Ainavu plānošana: teorijas un prakse
  • Ainavu pārmaiņas un to virzītājspēki
  • Kultūrģeogrāfija: dabas un savvaļas vērtības, cilvēku-dzīvnieku attiecību ģeogrāfijas, vietu simboliskās vērtības
  • Post-produktīvisms un tā izpausmes lauku ainavā
  • Ainavu ekoloģiskie procesi un to nozīme biodaudzveidības saglabāšanā
  • Vēsturiskās un mūsdienu zemes izmantošanas struktūras izmaiņas un to ietekmējošie faktori un procesi
  • Kultūraugšņu veidošanās, to ģeogrāfiskās izplatības aspekti un to nozīme mūsdienu ainavā

Virzienu raksturojošās publikācijas:
Grantina L., Seile E., Kenigsvalde K., Kasparinskis R., Tabors G., Nikolajeva V., Jungerius P., Muiznieks I. 2011. The influence of the land use on abundance and diversity of soil fungi: comparison of conventional and molecular methods of analysis. Environmental and Experimental Biology. 9: 9-21.

Kasparinskis R., Nikodemus O. 2012. Influence of environmental factors on the spatial distribution and diversity of forest soil in Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences. 61(1): 48-64.

Ruskule A., Nikodemus O., Kasparinska Z., Kasparinskis R., Brūmelis G. 2012. Patterns of afforestation on abandoned agriculture land in Latvia. Agroforestry Systems 85, No. 2 215-231 p.

Ruskule A., Nikodemus O., Kasparinskis R., Bell S., Urtane I. 2013. The perception of abandoned farmland by local people and experts : Landscape value and perspectives on future land use. Landscape and Urban Planning 115: 49-61.

Rūsiņa, S., Pušpure, I., Gustiņa, L. (2013) Diversity patterns in transitional grassland areas in floodplain landscapes with different heterogeneity. Tuexenia 33: 347–369. Göttingen.

Zariņa A. (2010) Path dependency and landscape biographies in Latgale, Latvia: a comparative analysis. European Countryside, Vol. 2(3), 151-168.

Zariņa A. (2013) Path dependence and landscape: initial conditions, contingency and sequences of events in Latgale, Latvia. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 95(4), 355–373.

Zariņa A., Treija D. (2015) Becoming bison: the precedent of wilderness in the Latvian ethnoscape. Landscape, Wilderness and the Wild. Conference proceedings, Newcastle University, pp. 254-257.

Zariņa A., Vinogradovs I., Šķiņķis P. (2018) Towards (Dis)Continuity of Agricultural Wetlands: Latvia’s Polder Landscapes After Soviet Productivism. Landscape Research, 43(3), 455–469.

Zariņa, A., Krumberga, K. (2018) Territoriality of signs: amber in the State’s semiotics in Latvia. GeoJournal, 83(1), 101–118.

Zinātniski pētnieciskie projekti:
LIFE programmas projekts "Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana" GrassLIFE, LIFE16NAT/LV/000262 vadošais partneris Latvijas Dabas Fonds. (S.Rūsiņa projekta koordinatore LU, R.Kasparinskis, L. Gustiņa)) (2017-2023)

ES LIFE+ programmas LIFE Viva Grass projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai“ (Nr. LIFE13 ENV/LT/000189) vadošais partneris BEF Lithuania (R. Kasparinskis - projekta koordinators LU) (2014-2018). 

Valsts pētījumu programma „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” (Raimonds Kasparinskis - projekta koordinators, izpildītājs) (2015-).

Starptautisko konferenču organizēšana:
Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvošana ainavā: zināšanas, rīcība, iztēle". Konference ir PECSRL (The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape - Eiropas lauku ainavu pētnieku apvienības) 24.sesija.  PECSRL konferencē Latvijā uzmanība tika fokusēta uz ainavu kā dzīves telpu tās visplašākajā nozīmē. (2010.gads)

Dalība citos zinātniski pētnieciskos projektos:
Marginālo teritoriju veidošanās cēloņi un sekas Latvijā. Latvijas Zinātnes padome Projekta Nr. 514/2012 0004 (E.Apsīte, L.Gustiņa, R.Kasparinskis, S.Rūsiņa,) (2013-2016)

Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER) projekts „Konceptuālā modeļa izveidošana socekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā" (E.Apsīte, S.Rūsiņa) (2010-2013)

Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām. LR Zemkopības ministrijas meža attīstības fonda, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadītais izpētes projekts  (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2010-2012)

Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru ietekme uz Latvijas dabas apstākļiem un sabiedrību. Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projekts Nr. 09.1568 (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2009-2012)