Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Paraugošana uz Āraišu ezera un ģeoloģijas doktors Normunds Stivriņš. Foto: Siim Veski, 2012.
Paraugošana uz Āraišu ezera un ģeoloģijas doktors Normunds Stivriņš. Foto: Siim Veski, 2012.
Paraugošana uz Āraišu ezera un ģeoloģijas doktors Normunds Stivriņš. Foto: Siim Veski, 2012. Gitijas paraugs no Āraišu ezera. Foto: Siim Veski, 2012.
Piedāvā tematus noslēguma darbam 2 studentiem kvartārvides jomā
Normunds Stivriņš, Dr.ģeol., Ģeoloģijas nodaļas Kvartārvides laboratorija
06.06.2017

Piedāvā divus tematus bakalaura/maģistra darbam 2 studentiem/studentēm kvartārvides jomā.

Meži ir nozīmīgi ekosistēmu pakalpojumu sniedzēji Latvijā, tādēļ ir svarīgi uzzināt, kā mainoties klimatiskajiem apstākļiem varētu mainīties ugunsgrēku intensitāte un veids.
Lai izprastu iespējamās likumsakarības ir nepieciešams noskaidrot,
1) cik bieži un kāda tipa ugunsgrēki notiek dabīgos mežos;
2) kā mainās ugunsgrēku tips un biežums intensīvas cilvēku darbības rezultātā (piem., mežu apsaimniekošana, lauksaimniecība, kulturālie aspekti). Piedāvātie bakalaura/maģistra darbi fokusēsies galvenokārt uz augstas detalitātes makroskopisko ogļu pētījumiem no gitijas jeb ezeru nogulumiem (Ķikuru ezers, Kuldīgas novads; Āraišu ezers, Amatas novads).
Pētījumu rezultāti un iegūtās prasmes var tikt pielietotas citās zinātņu disciplīnās (piem., vides zinātnē, ekoloģijā, mežzinātnē, arheoloģijā).

Studentus-interesentus sazināties ar Dr.ģeol. Normundu Stivriņu e-pastā: normunds.stivrins(at)gmail.com