Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Piekrastes vides izziņas un pārvaldības Vasaras skolai 2017 reģistrācija līdz 2. jūnijam
Prof. Raimonds Ernšteins, ES BONUS BaltCoast vadītājs Latvijā
22.05.2017

ES BONUS projekta BaltCoast vārdā aicinām gan dabas, gan ekonomisko un sociālo zinātņu nozaru maģistrantus, doktorantus un jaunos zinātniekus piedalīties Piekrastes vides izziņas un pārvaldības Vasaras skolā-2017. Pirmā vasaras skola notika 2016. g. Klaipēdas Universitātē, bet šogad tā notiks Latvijas Universitātē. ES BONUS BaltCoast projekta sadarbības partnerībā strādā septiņi Baltijas jūras reģiona pētniecības institūti un universitātes no Vācijas, Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Polijas un Zviedrijas, kopīgi nodrošinot Vasaras skolas studiju programmu un lektorus.

Skolas programmas satura struktūru veido piekrastes teritoriju kā kompleksu sociāli-ekoloģisko sistēmu (SES) izziņas pieeja un sistēmanalīzes ietvara metodoloģijas pielietošana, attīstot gan starpdisciplināros pētījumus, gan pārvaldības lietišķos risinājumus. Sistēmanalīzes ietvara metodoloģija (angliski, SAF - system analysis framework) tika izstrādāta un aprobēta iesaistot starpdisciplināras zinātnieku komandas piekrastes problēmu analīzē, lai sadarbībā ar visām konkrētās piekrastes teritorijas sabiedrības mērķgrupām kopīgi izstrādātu priekšlikumus un vienotos par nepieciešamajām vietējām rīcībām kā uzlabot teritorijas ekoloģisko ilgtspējību, ekonomisko efektivitāti un sociālo vienlīdzību.

Kursa laikā visi pieci SAF metodoloģijas soļi tiks izskatīti un aprobēti gan teorētisko, gan praktisko mācību vai grupu darba laikā: Problēmu identifikācija - ieinteresēto pušu diagnosticēta problēma; Sistēmas attīstība - izveidota virtuālā sistēma; Sistēmas formulēšana - sagatavots simulācijas modelis; Sistēmas novērtēšana - pārbaudīts modelis un testēti attīstības scenāriji; Sistēmas rezultāti un mērķgrupu konsultācijas – scenāriju apspriede ar ieinteresētajām pusēm un lēmumu izstrāde. Tiks izskatīti arī citi piekrastes pārvaldības aspekti un instrumenti, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju un pārvaldības novērtēšanā izmantojot piekrastes indikatoru sistēmu.

Piekrastes vides izziņas un pārvaldības Vasaras skola-2017 norisināsies Latvijā:

  • Teorētisko nodarbību daļa - Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs 21. - 22. augusts 2017
  • Lauka studijas un praktisko nodarbību daļa – Salacgrīvas novads, Viesu nams Rakari 23. – 25. augusts 2017

Ar Vasaras skolas programmu un docētājiem var iepazīties projekta mājas lapā

Pieteikšanās:

Online pieteikšanās forma ir derīga tikai pēc tam, kad nosūtīts personīgais CV uz e-pasta adresi: summerschool2017@lu.lv

Reģistrācija līdz 2. jūnijam 2017

Prof. Raimonds Ernšteins, ES BONUS BaltCoast vadītājs Latvijā
Uģis Rusmanis, administratīvais koordinators

Vides zinātnes nodaļa
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
E-pasts: ugis.rusmanis@lu.lv  

http://www.baltcoast.net