Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes intelektuālie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.10.2014

  

 

2009.

gads

2010.

gads

2011.

gads

2012.

gads

2013. gads

Starptautiskās publikācijas (ieskaitot paplašinātās tēzes):

11

22

15

23

28

Raksti rakstu krājumos:

26

36

38

66

25

Grāmatas:

3

6

12

16

12

Ziņojumi starptautiskajās konferencēs:

23

21

31

57

17

Ziņojumi vietēja mēroga konferencēs:

97

34

113

80

107

Kopā datu bāzē*

169

148

228

237

197

* no LU Bibliotēkas datiem. Ierakstu skaits datu bāzē. (sadaļa Virtuālās izstādes. Meklēt www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/izstades/virtualas-izstades/)

 

Pēdējo piecu gadu laikā ir izdodas vairāk nekā 45 monogrāfijas, promocijas darbu kopsavilkumi , grāmatas, kuru autori vai līdzautori ir fakultātes pētnieciskais personāls. 

Laika periodā no 2009. gadam līdz 2013. gadam fakultātes darbinieki ir piedalījušies daudzās starptautiskajās konferencēs, vidēji gadā prezentējot 30 ziņojumus.

Tāpat katru gadu darbinieki piedalās LU zinātniskajā konferencē ar vairāk nekā  80 ziņojumiem gadā (vidēji) par  pētījumiem ģeogrāfijas vides zinātnes un ģeoloģijas jomās. Konferenču tēzes pieejamas: www.geo.lu.lv/petnieciba/lukonferences/

Fakultātes zinātniskā personāla pieredzi apliecina publikācijas starptautiskajos žurnālos, piecu gadu laikā ir publicētas 99 publikācijas angļu valodā (ieskaitot paplašinātās tēzes).

Visbiežāk minētie vārdi starptautiskajās publikācijās ir: Latvija (24 reizes), upes (11), pārmaiņas (10), kūdra (8), Baltija (8) u.c.

 

 

Visbiežāk minētie vārdi starptautiskajās publikācijās (publikāciju nosaukumu dati, neņemot vērā ģeogrāfiskos nosaukumus).