Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.11.2016
No kreisās: zin. asist.Inga Retiķe, zin. asist. Jānis Bikše, doc.Aija Dēliņa, vad. pētnieks Tomas Saks, doc. Gunta Kalvāne, pētnieks Konrāds Popovs, vad. pētnieks Andis Kalvāns. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

328. telpa
Adrese:
Jelgavas iela 1-328, Rīga LV 1004
Centra mājas lapa:  www.gprm.lu.lv
Centra vadītājs, vadošais pētnieks: Dr.ģeol. Andis Kalvāns
Vecākais pētnieks: Dr.ģeol. Tomas Saks
Projektu koordinatore, pētniece: Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne
Pētnieks: M.ģeol. Konrāds Popovs
Pētniece: Alise Babre
Zinātniskais asistents: Jānis Bikše
Zinātniskais asistents: Jānis Jātnieks
Zinātniskā asistente: Inga Retiķe

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība. Centrs ir izveidots 2012. gadā balstoties uz ESF projekta "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" zinātniskās grupas bāzes. 
Centra darbības virziens ir īstenot kompleksus, starpdisciplinārus zinātniska un praktiska rakstura pētījumus dažādās ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas, jomās.